Wpisy z tagiem ‘coaching’

W Akademii Leona Koźmińskiego, 24 lutego br., odbyło się spotkanie otwarte „Profesjonalizm w coachingu. Jakiego coacha wybrać?”, na którym byli obecni przedstawiciele największych organizacji zrzeszających coachów. Konferencja została zorganizowana przez International Coach Federation Polska i Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego w celu szerzenia profesjonalnej wiedzy o profesji coacha.

W auli Akademii Leona Koźmińskiego na spotkaniu otwartym „Profesjonalizm w coachingu. Jakiego coacha wybrać?” zebrało się grono osób żywo zainteresowanych tematyką coachingu. Wśród nich nie zabrakło profesjonalnych coachów, osób kształcących się do wykonywania tego zawodu, przedstawicieli instytucji coachingowych oraz mediów. – Uważam, że pomysł zorganizowania tego typu konferencji jest bardzo wartościowy. Dzięki inicjatywie każdy z uczestników ma możliwość zgłębiania wiedzy o profesjonalnym coachingu oraz zapoznania się z opiniami ekspertów, którzy są związani z tą profesją od kilkunastu lat oraz mają duże doświadczenie pod kątem pracy z klientem. ICF, Izba Coachingu czy Akademia Leona Koźmińskiego są takimi instytucjami, które wyznaczają pewnego rodzaju wartości. Oferują ten rodzaj wiedzy, który pozwala być profesjonalnym coachem i działać dla dobra klienta – tłumaczy Agnieszka Szczepaniak, jedna z uczestniczek konferencji.

Inicjatywa International Coach Federation Polska oraz Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego jest odpowiedzią na pojawiające się ostatnio w różnego rodzaju mediach błędne definicje pojęcia „coaching”. Niejednokrotnie profesja ta jest niesłusznie mylona z innymi technikami wsparcia, jak: trenerstwo, szkolenia, pomoc psychologiczna czy mowa motywacyjna. – Idea spotkania jest jak najbardziej słuszna, temat ciekawy, na czasie – dużo się teraz dyskutuje na temat coachingu: czym jest, a czym nie. Mam nadzieję, że małymi krokami, dzięki właśnie takim spotkaniom, będzie szerzyła się odpowiednia wiedza na temat tej profesji, a dyskusja w mediach się uspokoi, wejdzie na wyższy poziom, bliższy prawdy. Nie można przecież definiować coachingu tak szeroko, jak to się teraz robi, gdyż zaprzecza to samej jego koncepcji. Spotkałem się nawet z porównaniami do czarów, a nie tędy droga – dodaje Grzegorz Iwańczyk, obecny na konferencji.

W pierwszej części spotkania odbyły się ciekawe wykłady wybitnych ekspertów, których celem było rzetelne i obiektywne wyjaśnienie, czym naprawdę jest profesjonalny coaching. Dr Lidia D. Czarkowska, Dyrektor Centrum Coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, opowiedziała m.in. o kryteriach profesjonalizacji w zawodzie coacha oraz normach i wartościach w profesjonalnym coachingu. Zbigniew Kieras, certyfikowany Coach MCC, ICF, wygłosił mowę o odpowiedzialności jako podstawowej własności i prawie klienta oraz źródłach i kierunkach uwagi w profesjonalnym coachingu. Natomiast Artur Michalski, Prezes ICF Polska, wytłumaczył kwestie wpływu, jakie mają organizacje coachingowe oraz sami profesjonalni coachowie na odbiór mitów na temat coachingu przez potencjalnych klientów. Przemówienia zwieńczyła dyskusja panelowa z udziałem gości specjalnych, podczas trwania której uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania. Wszyscy obecni fachowcy zgodnie podkreślili wartość etyki, akredytacji oraz superwizji dla świadczenia usług coachingowych najwyższej jakości.

 

Czytaj więcej1 marca 2016 13:21 - Dodane przez redaktor

W przyszłą środę, 24 lutego br., w godzinach 18.00 – 20.00, w auli Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie się spotkanie otwarte „Profesjonalizm w coachingu. Jakiego coacha wybrać?”. Konferencję organizuje International Coach Federation Polska i Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego.

Inicjatywa International Coach Federation Polska oraz Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego jest odpowiedzią na pojawiające się ostatnio w różnego rodzaju mediach błędne definicje pojęcia „coaching”. Ponadto niejednokrotnie profesja ta jest niesłusznie mylona z innymi technikami wsparcia, jak: trenerstwo, szkolenia, pomoc psychologiczna czy mowa motywacyjna. Celem spotkania jest zatem aspekt edukacyjny – rzetelne i obiektywne wyjaśnienie społeczeństwu, czym naprawdę jest profesjonalny coaching.

Korzyścią dla uczestników jest możliwość udziału nie tylko w wykładach wybitnych ekspertów, ale także w panelu dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy będę mogli zadawać pytania przedstawicielom profesjonalnych środowisk coachingowych.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli biznesu, mediów, coachów, mentorów oraz wszystkich zainteresowanych dyskusją na temat profesjonalizmu w zawodzie coacha.

Więcej informacji o konferencji oraz program spotkania na stronie:

http://icf.org.pl/pl1325,profesjonalizm-w-coachingu-jakiego-coacha-wybrac-24022016r-warszawa.html

Wstęp jest wolny.

Czytaj więcej23 lutego 2016 10:31 - Dodane przez redaktor

Dobry coach to doskonały przewodnik, który jest cenny dla organizacji równie mocno jak latarnia morska dla żeglarzy – pomaga w prowadzeniu bezpiecznej żeglugi do zamierzonego celu po burzliwych wodach biznesu. Ta niezwykła profesja jest czymś więcej niż zawód – to styl życia, misja, pasja czy przejaw altruizmu, gdyż coaching niejedno ma imię. Jak stać się kompetentnym specjalistą w tej dziedzinie?

Coaching jest doskonałym narzędziem wsparcia dla kadry w firmie, gdyż sprzyja osiąganiu zamierzonych celów czy rozszyfrowywaniu problemów, a to przekłada się na wydajność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie długotrwałe korzyści biznesowe. Dzięki niemu możliwe jest stworzenie bezpiecznego środowiska do zmian, wpływających na stabilną przyszłość przedsiębiorstwa. Dobry specjalista w tej dziedzinie jest zatem na wagę złota. Dlatego doradzamy każdemu, kto chciałby realizować się w tym zawodzie, jaki obrać kierunek, aby stać się profesjonalnym coachem.

O coachingu słów kilka…

Coaching ma swoje źródła w starożytności. Wywodzi się z sokratejskich metod nauczania, które polegały na zadawaniu pytań. We współczesnej formie funkcjonuje od ponad 180 lat. Pierwsze tego typu działania miały miejsce na Uniwersytecie Oxfordzkim, gdzie istniała instytucja osoby wspierającej studenta w rozwoju. Sam termin powstał na gruncie świata sportu – odpowiadał motywującemu treningowi popartemu dużą wiedzą i doświadczeniem coacha. Taki trening miał służyć nie tylko rozwojowi kondycji i sprawności technicznej zawodników, lecz także budowaniu ich wytrzymałości psychicznej oraz wewnętrznej motywacji. Natomiast w znaczeniu stricte biznesowym coaching ma już co najmniej 50 lat tradycji.

Zawód coacha jest szczególny, gdyż należy umieć odnaleźć się w roli facylitatora, który ułatwia drugiemu człowiekowi osiąganie zamierzonych przez niego rezultatów w efektywny i komfortowy sposób. – Coaching to fascynująca dziedzina, pozwalająca świadczyć specjalistyczne usługi, których efektem ma być umożliwienie klientowi odkrywania, aktualizowania, rozwijania i jak najpełniejszego korzystania z własnego potencjału – tłumaczy dr Lidia Czarkowska, dyrektor Centrum Coachingu, kierownik studiów podyplomowych „Coaching menedżerski” oraz „Coaching profesjonalny”, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Coaching w Polsce dopiero się profesjonalizuje. Za granicą ma już dobrze ugruntowaną pozycję, ponieważ przynosi wymierne korzyści. Na ojczystym gruncie obecnie zyskuje dynamicznie na znaczeniu, zwłaszcza w sensie biznesowym, gdyż stanowi jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego. W naszym kraju nad określeniem regulacji prawnych profesji czuwa Izba Coachingu, w ramach której stowarzyszone jest także Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Izba Coachingu jest niezależną i neutralną organizacją, która dba o jakość usług coachingowych w Polsce. Działa na rzecz integracji oraz współpracy tego środowiska, wspierając proces profesjonalizacji w tym obszarze. Celem instytucji jest rejestracja zawodu coacha.

Dążenie do profesjonalizmu – krok po kroku

Czy zawód coacha jest odpowiedni dla mnie? Aby móc się o tym przekonać, należy przede wszystkim sprawdzić, jak działa coaching w praktyce, czyli znaleźć własnego coacha i przetestować proces coachingowy na sobie. Coachem może zostać jedynie osoba, która lubi ludzi i czuje w sobie wewnętrzną pasję do pracy z nimi. – Należy przede wszystkim być przekonanym, że istota ludzka posiada w sobie potencjał i zasoby, które można odkryć poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju, aby w efekcie właściwie je spożytkować – tłumaczy dr Lidia Czarkowska z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Samo poczucie misji nie wystarczy, potrzebna jest jeszcze wiedza merytoryczna i praktyka pod okiem superwizorów. Dlatego trzeba zainwestować w edukację, która jest doskonałym punktem wyjścia w drodze do profesjonalizacji. Pozwoli to na poznanie i zrozumienie procesu coachingowego oraz nabycie stosownych kompetencji, niezbędnych do wykonywania profesji. Warto wybrać szkołę, która jest akredytowana przy instytucjach wydających certyfikacje zawodowe. Program dostosowany do wymagań niezależnych od ośrodka szkoleniowego instytucji, takich jak Izba Coachingu, daje nam możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobycie umiejętności na określonym poziomie. Certyfikacje są wydawane w międzynarodowych organizacjach coachingowych, z których największa to International Coach Federation. Działania ICF polegają na rozwoju profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń. Proces zdobywania certyfikacji wiąże się z odpowiednią ilością godzin odbytych szkoleń, udokumentowanej praktyki, superwizji czy pozyskanymi referencjami. Kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, które są poświadczeniem jakości oferowanych usług. Certyfikat daje dobre podwaliny do dalszego rozwoju, jest pierwszym czynnikiem budującym zaufanie u potencjalnych klientów.

Coaching korzysta ze zdobyczy wielu dziedzin nauki. Niezbędna okazuje się wiedza transdyscyplinarna, gdyż należy spojrzeć holistycznie na rozwój człowieka. – Coach, żeby skutecznie prowadzić proces coachingowy, absolutnie nie musi być ekspertem w branży swojego klienta, natomiast powinien być biegły z zakresu nauk humanistyczno-społecznych pozwalających zrozumieć mechanizmy rozwoju ludzkiego potencjału – precyzuje dr Czarkowska. Zatem znajomość narzędzi coachingowych, umiejętność słuchania czy stawiania otwartych pytań należy podeprzeć przygotowaniem z psychologii, andragogiki, antropologii kulturowej, pedagogiki czy elementów teorii organizacji zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem procesów opisanych w ramach psychologii społecznej, emocji i motywacji. – Nikt po dwóch dniach coachem się nie stanie, gdyż nie ma w tej profesji drogi na skróty. Naturalną ścieżką rozwoju własnej osoby w tym zawodzie jest stopniowe podnoszenie swoich kompetencji, a co za tym idzie jakości świadczonych usług – dodaje nasz ekspert. Nie jest to możliwe oczywiście bez praktyki zawodowej, którą powinniśmy rozpocząć już podczas trwania studiów, oczywiście informując swoich klientów, na jakim etapie przygotowania do zawodu się znajdujemy.

Profesjonalny specjalista w tej dziedzinie potrafi słuchać swego rozmówcy na wielu poziomach. – Dobrego coacha charakteryzuje swoista uważność – obserwuje zachowanie partnera, mimikę, gesty, tempo mowy, zwraca uwagę na przerwy między zdaniami. Pełni w tej relacji rolę symbolicznego lustra, w którym druga osoba może się przejrzeć, lepiej poznać siebie, swoje motywacje, a nawet słabości. Ta uważność jest nieocenionym narzędziem – dodaje. Coach musi być również szczery i otwarty w swoich osądach. Ta autentyczność jest jedyną drogą ku spójności i integralności. Rzetelność tej pracy wymaga ponadto sprawdzania, czy proponowane rozwiązania działają i przekładają się na rezultaty. – Klient jest specjalistą od swojego życia, a coach ekspertem od procesu, a zatem powinien czuwać nad jego jakością. Natomiast osoba poddawana coachingowi odpowiada za efekty procesu, gdyż tylko ona jest w stanie wprowadzić jakąkolwiek zmianę w swoim życiu – zwraca uwagę ekspert z Akademii Leona Koźmińskiego. Coach nie sugeruje rozwiązań, decyzja zawsze należy do klienta.

 

Jak pisał Paulo Coelho – To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem – taka sentencja przyświeca wielu osobom, które zawodowo zajmują się coachingiem, i słusznie! Ukierunkowanie na rezultat, zachęcanie do refleksji, odkrywanie mocnych stron, przekraczanie ograniczeń i osiąganie celów to prosta droga do indywidualnego rozwoju w życiu zawodowym, który w efekcie usprawnić może pracę całej organizacji. – Najlepiej pracę coacha pokazać, rozwijając stare powiedzenie, że kto pracuje rękami, jest robotnikiem, rękami i głową – rzemieślnikiem, rękami i sercem – artystą, a rękami, głową i sercem – coachem. To wynika z mojego doświadczenia – kwituje dr Lidia Czarkowska. Coach to zawód przyszłości!

Czytaj więcej25 lutego 2015 13:10 - Dodane przez redaktor

Wbrew przewidywaniom analityków burza wywołana ogólnoświatowym kryzysem powoli rozpościera się nad Polską. Gwałtowne zmiany gospodarcze niosą ze sobą nowe i nieznane dotąd wyzwania dla krajowych firm. W tym trudnym okresie szczególna okazuje się rola lidera biznesu.

Każda wielka organizacja potrzebuje równie wielkiego przywódcy. Doskonale ilustruje to przykład amerykańskiego giganta Apple. Firma po śmierci swojego twórcy Steve’a Jobsa przestała zaskakiwać innowacyjnością. Zdaniem ekspertów, żaden z jej ostatnich produktów nie wywołał takiej rewolucji, jak to miało miejsce w przypadku wynalazków stworzonych przez Jobsa. – Nawet potężne korporacje mogą stracić swoją przewagę konkurencyjną, jeżeli zabraknie im wizji oraz silnego przywódcy. To właśnie lider pełni rolę sternika, który przeprowadzi firmę przez wzburzone wody kryzysu – komentuje prof. Lechosław Garbarski, kierownik Katedry Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego.

Sternik z charyzmą

Rola lidera nie należy jednak do łatwych. Jednostkom, które do niej aspirują, przypada zmagać się z coraz bardziej wymagającymi zadaniami. – Współczesny top menedżer musi przede wszystkim sprostać olbrzymiemu przyspieszeniu otaczających go procesów – uważa prof. Lechosław Garbarski. Odpowiedzialność za losy firmy wymaga nie tylko odwagi. Dobry przywódca musi być rozeznany w panujących obecnie trendach. – Zarządzanie organizacją to również umiejętność trafnego doboru pracowników – zaznacza ekspert i dodaje, że to postawa załogi może mieć znaczenie decydujące o tym, czy organizacja przetrwa kryzys i zdynamizuje swoje działania.

Czy przywództwa można się nauczyć? Zdaniem prof. Garbarskiego, tak: – Bycie wielkim liderem wymaga wielu lat pracy oraz szerokich kompetencji w wielu subdyscyplinach, które składają się na zarządzanie – mówi. Jak uważa naukowiec, dobry lider musi przede wszystkim lubić kierowanie wielkimi zespołami. – A kiedy zajdzie taka potrzeba, musi również umieć działać wbrew opinii innych – dodaje.

Zaawansowana edukacja

Jedną z mniej znanych w Polsce metod wzmocnienia cech przywódczych jest tzw. AMP – Advanced Management Program. Z założenia są to elitarne kursy przywództwa, skierowane do najwyższej kadry menedżerskiej. – AMP to przewodnik po najnowszych trendach w zarządzaniu – tłumaczy prof. Garbarski. W kursach tych biorą udział osoby z olbrzymim doświadczeniem praktycznym na stanowiskach kierowniczych. Często są to menedżerowie odpowiedzialni za jeden lub więcej obszarów  funkcjonalnych w dużych korporacjach. Uczestnicy AMP to osoby wyjątkowe – bardzo często są to absolwenci studiów MBA, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje.

Na świecie AMP prowadzą jedynie najlepsze szkoły biznesu. W przyszłym roku do tego grona dołączy pierwsza polska uczelnia – Akademia Leona Koźmińskiego. W strukturze kursu znajdą się cztery tygodnie intensywnych warsztatów. Bloki tematyczne nawiązywać będą do podstawowych umiejętności z obszaru zarządzania, m.in.: przywództwa, strategii, marketingu oraz finansów.  Zajęcia prowadzone będą w specjalnym ośrodku poza kampusem uczelni. – Bieżące sprawy z reguły ogromnie przytłaczają menedżerów. Kurs będzie dla uczestników okazją do refleksji. Jeden tydzień zajęć będzie miał miejsce w Barcelonie – tłumaczy prof. Garbarski.

Rola przywódcy

Programy typu AMP mają pomóc w poprawnym odgrywaniu roli przywódcy organizacji. Większość tego typu kursów nakierowana jest na stworzenie praktycznego projektu doradczego, który można zaimplementować w konkretnej organizacji. Koźmiński AMP jako jedyny program na świecie będzie obejmował specjalny warsztat. – Naszym zamierzeniem jest nauka przywództwa za pomocą obcowania ze sztuką. Pomagać nam będzie znakomity aktor i reżyser Emilian Kamiński – mówi prof. Garbarski. Przez cały czas trwania kursu, poza coachingami i analizą przypadków, menedżerowie będą przygotowywać się do odegrania roli w krótkim przedstawieniu.

Warsztat teatralny pomoże uczestnikom w doskonaleniu sztuki wystąpień publicznych. – Tak zwane „mówienie do krawata” to problem bardzo wielu menedżerów. Liderowi, który nie potrafi zaprezentować swoich poglądów, nie pomoże nawet najlepszy program – uważa Emilian Kamiński, aktor i reżyser teatralny, założyciel warszawskiego Teatru Kamienica. Jego zdaniem, aby wyrazić swoje myśli, przywódca potrzebuje przede wszystkim odwagi i wyraźnego przekazywania swoich myśli. – Będziemy ćwiczyć zarówno dykcję, artykulację, jak i siłę głosu. Jednak lider powinien umieć przede wszystkim dobrze zagrać siebie samego. I to właśnie będę się starał uczestnikom programu przekazać – komentuje aktor.

W ramach poszukiwania inspiracji, uczestnicy spotkają się z osobami, które odegrały rolę liderów w najnowszej historii Polski, m.in. z Leszkiem Balcerowiczem, Janem Krzysztofem Bieleckim oraz Henryką Bochniarz.

Pierwszy tydzień zajęć odbędzie się w marcu 2014 roku. Szczegółowe informacje na temat KAMP znajdują się na stronie uczelni.

Czytaj więcej17 października 2013 09:45 - Dodane przez redaktor