Wpisy z tagiem ‘Gospodarka’

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę 12 branż polskiej gospodarki, które w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Zdaniem Związku POiD, reprezentującego sektor stolarki okiennej i drzwiowej,  przyjęty kształt działań nie zapewni skutecznej realizacji założonych celów.

 

Ministerstwo Gospodarki wytypowało sektory, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wśród wybranych gałęzi rodzimej sfery gospodarczej znalazła się branża stolarki okiennej i drzwiowej, która została jednak włączona do szerszej kategorii „budowa i wykańczanie budowli”. Taki kształt programu nie odpowiada oczekiwaniom reprezentowanego przez Związek POiD sektora. – W zakończonej już, poprzedniej edycji Branżowego Programu Promocji występowaliśmy jako samodzielna branża. Efekty naszych działań zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Gospodarki, z którym ściśle współpracujemy. Chcemy kontynuować skuteczną promocję polskich wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej za granicą, tymczasem przyjęty kształt programu w praktyce to uniemożliwia – tłumaczy Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD.

Związek POiD wielokrotnie przedstawiał Ministerstwu Gospodarki swoje argumenty, stojąc na stanowisku, że sektor budowlany i sektor stolarki okiennej i drzwiowej, mimo, że pozornie podobne, charakteryzują się wieloma różnicami m.in. jeśli chodzi o specyfikę kanałów dystrybucji, a co za tym idzie możliwości transportu i sprzedaży oferowanych w ramach nich produktów.

Różnice te są na tyle istotne, że połączenie obu branż w ramach nowej perspektywy finansowej negatywnie przełoży się na efektywność działań promocyjnych. Dlatego Związek POiD wystosował pismo do Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, z prośbą o uzasadnienie decyzji Ministerstwa i informację, jak zdaniem tej instytucji ma przebiegać skuteczna realizacja programu w przedstawionym kształcie.

Czytaj więcej12 października 2015 11:39 - Dodane przez redaktor

W środę, 23 czerwca 2015 roku, odbyło się specjalne spotkanie Prezesa Zarządu oraz Dyrektora POiD z Iloną Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Konsorcjum POLSKIE OKNA I DRZWI w składzie: Małgorzata Walczak Gomuła, Prezes ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Tomasz Kobierski, Wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas spotkania Prezes POiD, Janusz Komurkiewicz, wręczył Pani Wiceminister szczególną nagrodę – Orła Polskiej Stolarki. Nie zabrakło również okazji do rozmów o możliwościach dalszego rozwoju polskiej branży stolarki budowlanej.

 

Ogłoszenie tegorocznych laureatów i wręczenie statuetek Orłów Polskiej Stolarki miało miejsce 21 maja, podczas VI Kongresu Stolarki Polskiej. Z przyczyn formalnych, Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik nie mogła tego dnia odebrać nagrody. Statuetkę otrzymała podczas oficjalnego spotkania z przedstawicielami Konsorcjum POLSKIE OKNA I DRZWI, którego liderem jest Związek POiD.

 

Nagroda przyznana Wiceminister Ilonie Antoniszyn-Klik to dowód uznania i wdzięczności za aktywną działalność na rzecz rozwoju tego sektora rodzimej gospodarki, a szczególnie za efektywną współpracę i wsparcie przy realizacji „Branżowego Programu Promocji POLSKIE OKNA I DRZWI”. W trakcie środowego spotkania, Pani Wiceminister z uznaniem wypowiadała się o dotychczasowej współpracy z organizacjami branżowymi, szczególnie podkreślając dużą rolę Związku POiD w przygotowaniu Branżowego Programu Promocji oraz zasługi tej organizacji na rzecz integracji całego sektora stolarki.

Za wsparcie udzielone BPP, przedstawiciele POiD wyróżnili również cały Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki. Honorowy medal i dyplom odebrali jego przedstawiciele: Wicedyrektor – Ewa Swędrowska-Dziankowska i Radca – Andrzej Eliasz. – Dzięki bardzo dobrej kooperacji w ramach programu, możliwa była skuteczna promocja rodzimych rozwiązań na rynkach zagranicznych – komentuje Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD – Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, sektor stolarki budowlanej to jedna z kluczowych branż w całym Branżowym Programie Promocji. Dzięki uznaniu jej za „polską specjalność eksportową” i wpisaniu w BPP, skutecznie wsparliśmy budowanie polskiej marki stolarki budowlanej w Europie. Kontynuacja podjętych działań pozwoli na jeszcze efektywniejsze dotarcie do kontrahentów zagranicznych, a nadzór merytoryczny POiD gwarantuje realizację programu zgodnie z oczekiwaniami polskich przedsiębiorców – dodaje Dyrektor POiD.

 

 

Związek Polskie Okna i Drzwi wraz z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi utworzył Konsorcjum, które zabiega o ponowne uznanie stolarki za polską specjalność eksportową w kolejnej edycji BPP.Jak zdradziła podczas spotkania Ewa Swędrowska-Dziankowska, ostateczna lista sektorów objętych wsparciem z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój powinna być znana do końca lipca. Już teraz Związek POiD, jako reprezentant branży polskiej stolarki budowlanej, został zaproszony do konsultacji branżowych.

Ministerstwo Gospodarki już od wielu lat jest cennym partnerem Związku Polskie Okna i Drzwi. Resort ten intensywnie wspiera działania podejmowane przez POiD, m.in. w ramach zakończonego już „Branżowego Programu Promocji POLSKIE OKNA I DRZWI” na lata 2013-2015 czy kolejnych edycji Kongresu Stolarki Polskiej.

Czytaj więcej29 czerwca 2015 07:25 - Dodane przez redaktor

Dla zachowania stabilności firmy niezwykle ważna jest umiejętność zarządzania ryzykiem. Każda zdobyta informacja o otoczeniu biznesowym minimalizuje jego skutki. Dlatego warto korzystać z narzędzi wywiadu biznesowego – sztuki przewidywania i obserwacji działań konkurenta, kontrahenta czy partnera.

Umowa wykonana, miliony na fakturach, a „życzliwy” kontrahent ogłasza upadłość przed opłaceniem należności… Ten czarny scenariusz staje się codziennością w polskich firmach. Bez rozpoznania otoczenia biznesowego tworzymy nieuczciwym kontrahentom żyzny grunt do uprawiania przestępstwa naszym kosztem. Korzystając z wywiadu biznesowego, zminimalizujemy zagrożenia płynące ze strony podstępnych partnerów. Oto kilka rad, jak ustrzec się przed sytuacjami, które mogą podważyć stabilność, a nawet byt firmy.

Białe kołnierzyki w białych rękawiczkach

Współcześnie oszuści zmienili metody działania, wymienili pistolet na laptop, a więc działają niejako w „białych rękawiczkach”, pod przykrywką legalności. Przestępstwo gospodarcze stało się znacznie bardziej popularne niż kryminalne, gdyż dość łatwo je popełnić, ale znacznie trudniej wykryć. To największe niebezpieczeństwo dla stabilności firmy, która nieopatrznie wplącze się w taki mariaż. – Przestępstwo gospodarcze balansuje na granicy znamion przestępstwa i sporu cywilnoprawnego – tłumaczy Kazimierz Turaliński, ekspert ds. bezpieczeństwa gospodarczego oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Strategiczny wywiad biznesowy” w Akademii Leona Koźmińskiego. Jeżeli sprawą zajmuje się sąd cywilny, pokrzywdzony ma małe szanse na zadawalające rozwiązanie. – Wyrok w tej jednostce nie przynosi zazwyczaj rozwiązania, gdyż nieuczciwe podmioty, które dokonały malwersacji środków finansowych, ogłosiły upadłość w zgodzie z przepisami prawa. Natomiast ich aktywa przepływają do nowo powstałych przedsiębiorstw, które są elementem oszustwa – analizuje ekspert. Te praktyki są szczególnie widoczne w branży: deweloperskiej, nieruchomości, budownictwa drogowego czy usług bankowych oraz parabankowych.

Jak się ustrzec przed takimi praktykami? – Przestępczość ekonomiczna nie jest twórcza – mówi Kazimierz Turaliński. Zwykle opiera się na kilkunastu sprawdzonych scenariuszach oszustw. – Podobnie jak przestępcy wciąż stosują metodę „na wnuczka”, tak tzw. „białe kołnierzyki” operują kilkoma sposobami fikcyjnego budowania swej pozornej wiarygodności, wprowadzania kontrahenta w nieuczciwy kontrakt, aż do nielegalnego rozdysponowania zgromadzonych wspólnie środków inwestycyjnych – objaśnia Kazimierz Turaliński.

 

Po ciemnej stronie biznesu

Zjawisko przestępczości gospodarczej nasila się z roku na rok. Skala problemu jest ogromna. Roczna ilość dokonanych przestępstw gospodarczych oscyluje od ok. 500 tys. do miliona przypadków – jeśli uwzględnimy liczbę nieobjętą przez statystyki policyjne. – Bardzo często organa ścigania nie są w stanie podjąć skutecznych działań z uwagi na dysproporcję środków. Policjanci nie dysponują zazwyczaj odpowiednim funduszem, aby skonsultować się z fachowcem czy odwiedzić wszystkich świadków i spisać ich zeznania. Nieuczciwych biznesmenów reprezentują zaś najlepsi prawnicy i ekonomiści – tłumaczy Kazimierz Turaliński. Natomiast spór na drodze cywilnoprawnej może toczyć się w sądzie nawet przez 3 lata aż do uprawomocnienia wyroku. Po tym czasie, z uwagi na długofalowe załamanie płynności finansowej, pokrzywdzony przedsiębiorca zwykle nie jest w stanie odwrócić poniesionych strat. – Dlatego kluczową rolę w zmiennym i dynamicznym środowisku biznesu odgrywa nie represja – ściganie przestępców, lecz prewencja – eliminowanie zagrożenia już na etapie podpisywania kontraktu – kwituje ekspert. Dzięki narzędziom wywiadu gospodarczego nie uwikłamy się w niszczące ekonomicznie i wizerunkowo relacje.

Strategiczna rola wywiadu biznesowego

Prewencja ma ogromne znaczenie dla długofalowych interesów firmy. Świadczy o dojrzałości danej organizacji. Dlatego warto zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie osoby wykwalifikowane w zakresie wywiadu biznesowego, które będą podejmować działania mające na celu ochronę dobrobytu placówki, a w razie potrzeby służyć radą w sprawie słuszności planowanych inwestycji czy nawiązywania współpracy z określonymi kontrahentami. Nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, gdyż jest już znacznie większa świadomość zagrożeń z tytułu przestępstw gospodarczych. Niepowodzenie przedsiębiorstwa na rynku wynika zazwyczaj z zaniechania weryfikacji potencjalnego kontrahenta. Każdy biznesmen ma swoją historię. – Ludzie nie stają się nieuczciwi z dnia na dzień. To wiedza podstawowa dla każdego, kto pragnie zgłębić tajniki wywiadu biznesowego. Wiarygodność partnera biznesowego można sprawdzić chociażby, analizując jego KRS. – Świeżo zarejestrowana spółka, kadra bez doświadczenia i życiorysów zawodowych, mały kapitał zakładowy – to alarmujący sygnał, podważający wiarygodność firmy. Jeśli ktoś jest oszustem gospodarczym, to posiada doświadczenie w tym względzie. Często na początku swojej drogi ma nawet kilka potknięć – dodaje ekspert. Bez takiej analizy bardzo łatwo można ulec mirażowi wiarygodności płatniczej (DSS, Hydrobudowa, Amber Gold), który nie ma nic wspólnego z rzeczywistą wypłacalnością. Dlatego tak ważna jest czujność, wyrażająca się w identyfikowaniu wrogich działań konkurencyjnych, tak żeby nie uwikłać się w nieuczciwy układ, który może doprowadzić do straty płynności finansowej. Przygotowanie do obrony przed najczęstszym zagrożeniem zwykle gwarantuje bezpieczeństwo przedsiębiorcy.

Informacja to jeden z najbardziej pożądanych towarów XXI wieku. Posiadanie odpowiedniej wiedzy o otoczeniu rynkowym sprawia, że mali i wielcy przedsiębiorcy stają się równymi partnerami w biznesie. Unikając weryfikacji kontrahenta, zdajemy się wyłącznie na jego dobrą wolę. Pozyskane w porę wiadomości pozwolą wykryć zarówno próbę oszustwa, jak i błąd w biznesplanie kontrahenta. Przedsiębiorca, który dba o swój interes, powinien świadomie korzystać z możliwości wywiadu biznesowego, stanie się wówczas bardziej wiarygodny na rynku.

***

Kazimierz Turaliński – ekspert ds. bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego, od 2000 roku związany z komercyjnym sektorem ochrony, detektywistyki i obsługi prawnej. Studiował ekonomię w specjalizacji podatkowej, nauki polityczne w specjalizacji międzynarodowych stosunków politycznych oraz prawo, aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską poruszającą rolę wywiadu gospodarczego w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej. Autor programów szkoleniowych i publikacji prawno-ekonomicznych, w tym podręczników uniwersyteckich: „Wywiad gospodarczy i polityczny” oraz „Windykacja gospodarcza”, a także książek dot. przestępczości zorganizowanej i ekonomicznej, m.in.: „Jak kraść? Podręcznik złodzieja”, „Przestępczość zorganizowana w III RP” oraz „Przestępstwa skarbowe – podatek VAT”. Obecnie wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach podyplomowych „Strategiczny wywiad biznesowy”.

Czytaj więcej19 stycznia 2015 07:32 - Dodane przez redaktor

Pierwsza połowa roku dla Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. przyniosła zarówno wzrosty sprzedaży, jak i zysków. Obecna sytuacja finansowa, jak i osiągnięte w I półroczu 2012 roku wyniki w zakresie wielkości sprzedaży, wydajności i pozycji rynkowej stanowią doskonałą podstawę do dalszego rozwoju firmy.

Rozkwit w czasach kryzysu? Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej (niestabilność finansowa, upadłość firm z branży budowlanej, trudności w uzyskaniu kredytów hipotecznych), wzrósł popyt na produkty FFiL Śnieżka S.A. Wartość sprzedaży w Polsce w I półroczu 2012 roku wyniosła 189,7 mln zł i była o 1,2% wyższa niż sprzedaż w tym samym okresie 2011 roku, kiedy to osiągnęła wartość 187,5 mln zł. Wysoką jakość produktów FFiL Śnieżka S.A. docenili również klienci z innych państw. Jeśli chodzi o sytuację na rynkach zagranicznych, odnotowano wzrost sprzedaży na Ukrainie, a także w Rosji, i Armenii. FFiL Śnieżka S.A. należy do Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzą także Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol.
W pierwszej połowie bieżącego roku Grupa Kapitałowa Śnieżki uzyskała przychody na poziomie 289,2 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Zysk operacyjny w I półroczu 2012 roku uplasował się na poziomie 29,2 mln zł, co wskazuje na wzrost o 13% w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku (25,8 mln zł).

Czytaj więcej10 października 2012 09:41 - Dodane przez redaktor

Niemcy chcą budować w Polsce farmy wiatrowe, a w Grudziądzu fabrykę turbin do wiatraków.

Czytaj więcej23 sierpnia 2010 09:20 - Dodane przez Redaktor_Futurek