Wpisy z tagiem ‘program’

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę 12 branż polskiej gospodarki, które w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Zdaniem Związku POiD, reprezentującego sektor stolarki okiennej i drzwiowej,  przyjęty kształt działań nie zapewni skutecznej realizacji założonych celów.

 

Ministerstwo Gospodarki wytypowało sektory, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wśród wybranych gałęzi rodzimej sfery gospodarczej znalazła się branża stolarki okiennej i drzwiowej, która została jednak włączona do szerszej kategorii „budowa i wykańczanie budowli”. Taki kształt programu nie odpowiada oczekiwaniom reprezentowanego przez Związek POiD sektora. – W zakończonej już, poprzedniej edycji Branżowego Programu Promocji występowaliśmy jako samodzielna branża. Efekty naszych działań zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Gospodarki, z którym ściśle współpracujemy. Chcemy kontynuować skuteczną promocję polskich wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej za granicą, tymczasem przyjęty kształt programu w praktyce to uniemożliwia – tłumaczy Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD.

Związek POiD wielokrotnie przedstawiał Ministerstwu Gospodarki swoje argumenty, stojąc na stanowisku, że sektor budowlany i sektor stolarki okiennej i drzwiowej, mimo, że pozornie podobne, charakteryzują się wieloma różnicami m.in. jeśli chodzi o specyfikę kanałów dystrybucji, a co za tym idzie możliwości transportu i sprzedaży oferowanych w ramach nich produktów.

Różnice te są na tyle istotne, że połączenie obu branż w ramach nowej perspektywy finansowej negatywnie przełoży się na efektywność działań promocyjnych. Dlatego Związek POiD wystosował pismo do Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, z prośbą o uzasadnienie decyzji Ministerstwa i informację, jak zdaniem tej instytucji ma przebiegać skuteczna realizacja programu w przedstawionym kształcie.

Czytaj więcej12 października 2015 11:39 - Dodane przez redaktor

 

W ubiegłym roku Związek POiD złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju studium wykonalności Programu Sektorowego dla Budownictwa Innoproen. W dniu 3 czerwca 2015 roku, NCBR ogłosił, że projekt nie wpisuje się w oczekiwania związane z wdrażaniem programów sektorowych. Decyzja nie przekreśla jednak dalszych możliwości wsparcia branży, o co POiD będzie aktywnie zabiegał.

W działaniu na rzecz powołania Programu Sektorowego dla Budownictwa, Związek POiD przyjął na siebie rolę reprezentanta całej branży budowlanej. W projekt, oprócz firm zrzeszonych w POiD, zaangażowały się m.in. organizacje należące do Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (PPTB), Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz szereg innych organizacji branżowych. Celem programu miało być finansowanie prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i zwiększania ich konkurencyjności.

W ocenie NCBR, zaproponowane w projekcie złożonym przez POiD ujęcie sektora jest zbyt szerokie. Do dalszych konsultacji skierowane zostaną Programy Sektorowe zogniskowane na bardziej zawężonych obszarach i zagadnieniach badawczych.

Decyzja nie przekreśla możliwości ubiegania się o utworzenie kilku węższych tematycznie programów sektorowych, powiązanych z konkretnymi działaniami sektora budownictwa, gdyż NCBR nie zamyka definitywnie perspektyw dla tego typu inicjatyw w kolejnych latach. Realizację naszych wspólnych celów będziemy kontynuować w mniejszych, powiązanych tematycznie grupach organizacji działających w określonych działach budownictwa – mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD – Wykorzystamy zdobyte doświadczenie i zaangażowanie wielu podmiotów aktywnych w przygotowaniu projektu. To duży potencjał, który zostanie odpowiednio spożytkowany – dodaje Paweł Wróblewski.

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład wnioskującego podmiotu mogą ubiegać się m.in. o wsparcie w konkursach ogłaszanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. „Szybka ścieżka”  i „Demonstrator” na zasadach określonych w ramach tych konkursów.

Czytaj więcej24 czerwca 2015 07:32 - Dodane przez redaktor

W telewizyjnym programie „Nasz nowy dom” obserwujemy, jak domy rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej, zmieniają się nie do poznania. W emitowanych na wiosnę odcinkach, w kolorowej metamorfozie wnętrz pomogą wyroby Śnieżki.

Wiosna to tradycyjnie czas remontów i zmian w naszym najbliższym otoczeniu. W nowym sezonie programu „Nasz nowy dom” widzowie będą mogli zobaczyć, jak dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, mogą odmienić się wnętrza domów, a wraz z nimi także życie bohaterów. W pracach malarskich zastosowane zostaną farby Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA: Śnieżka Satynowa, Śnieżka Barwy Natury i Śnieżka Kuchnia-Łazienka. Przygotować ściany do malowania pomogą wyroby marki Śnieżka ACRYL-PUTZ®, zaś do ochrony i dekoracji drewna posłużą produkty VIDARON.

„Nasz nowy dom” to popularny program z misją społeczną, emitowany na antenie telewizji Polsat.
W każdym odcinku widzowie mogą zobaczyć, jak ekipa budowlana pod kierownictwem Katarzyny Dowbor, architekta i kierownika budowy wykonuje gruntowny remont wybranego domu, realizując tym samym marzenia mieszkającej w nim rodziny.

Zapraszamy do śledzenia wiosennego sezonu programu!

Czytaj więcej19 marca 2015 09:20 - Dodane przez redaktor
Czytaj więcej2 marca 2015 14:45 - Dodane przez redaktor