Wpisy z tagiem ‘rozwój’

5 maja w Miejskim Przedszkolu nr 5 zainaugurowano pierwsze zajęcia w ramach nowego programu edukacyjnego „Mali Projektanci”, realizowanego przez Śnieżkę i Fundację Śnieżki „Twoja Szansa”, który już od pierwszych zajęć zyskuje uznanie za wyzwalanie kreatywności i niestandardowe podejście do tematu. Pilotażowa edycja adresowanego do przedszkolaków projektu odbywa się w dębickich przedszkolach miejskich. Twórcze zajęcia artystyczne poprowadziła znana dębicka malarka, Agnieszka Osak.

 Celem projektu jest edukacja artystyczna najmłodszych i rozbudzanie ich kreatywności poprzez praktyczne obcowanie ze sztuką. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach rozwijających pomysłowość i twórczość, które zwieńczone zostały stworzeniem wspólnego spektakularnego dzieła pod okiem dębickiej malarki, Agnieszki Osak. Do tej pory powstał już Magiczny Smok, Rajski Ptak, Robot Pomocy dla Mam i Statek, a przed maluchami jeszcze wiele wyzwań, m.in. Pan Drzewo czy Panna Kwiatek, a także projekty innych kolorowych postaci.

 

Podczas zajęć w kolejnych dębickich przedszkolach powstawają będą inspirujące prace, wykraczające poza szablonowane ujęcie plastyki jako „kartki i kredek”. Dzięki spotkaniom dzieci będą rozwijają indywidualne zdolności, ale nie brakuje także możliwości sprawdzenia się w działaniach wspólnych. Znana dębicka malarka przygotuje wielopoziomowe konstrukcje, które mali artyści ożywiają feerią barw. W trakcie spotkania każdy przedszkolak staje się współtwórcą wielkoformatowego dzieła artystycznego.

 

Rozwijanie wrażliwości na sztukę, poszerzanie wiedzy o kolorach i pokazywanie dzieciom, w jaki sposób można łączyć twórczość z dobrą zabawą bez wątpienia pozytywnie wpłyną na ich rozwój i pomogą myśleć niestandardowo. –Wszystkie prace, które powstają podczas zajęć są osobną opowieścią, wokół której dzieci skupiają swoją twórczość. Przedszkolaki stając się współtwórcami imponującego dzieła mogą w namacalny sposób zaobserwować jak ważna jest ich rola w pracy zespołowej i jak fantastyczne efekty może przynosić chwycenie za pędzle i uruchomienie wyobraźni – tłumaczy Aleksandra Małozięć, Specjalista ds. Komunikacji Korporacyjnej FFiL Śnieżka SA. W ramach projektu w każdym przedszkolu powstanie inna wyjątkowa rzeźba stworzona przez małych artystów. W Miejskim Przedszkolu nr 5, gdzie 5 maja zainaugurowano projekt mogliśmy podziwiać magicznego smoka. – W naszej placówce dzieci codziennie realizują zadania twórcze, tym razem miały okazję spróbować pracy z innym materiałem – farbami. Udało się pozytywnie zaskoczyć maluchy, które bardzo chętnie włączyły się w malowanie – mówiła Anita Kalina, Dyrektor Przedszkola nr 5. Program nie kończy się jednak na jednorazowych warsztatach. Każda placówka otrzyma  w jego ramach także dodatkowe wsparcie w postaci pakietu materiałów edukacji artystycznej oraz zestawu farb Śnieżka.

Realizacja przedsięwzięcia w tak szerokim zakresie była możliwa dzięki wsparciu Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.  – Jednym z istotnych obszarów działalności Fundacji jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, a program Mali Projektanci daje przedszkolakom doskonałą szansę na rozwijanie zdolności poprzez wspaniałą zabawę. Dlatego też z przyjemnością włączyliśmy się w realizację tego projektu – mówi Anna Mikrut, Prezes Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”. Projekt edukacyjny „Mali Projektanci” jest kolejnym działaniem Śnieżki wspierającym najmłodszych. Akcja potrwa do 20 maja br.

Ogólnopolska akcja „Dziecięcy  świat w kolorach”  rozwesela barwami polskie szpitale, a program „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”, w którym główną nagrodą jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, daje dzieciom szansę na rozwijanie sportowych pasji. Szeroki zakres działań na rzecz wspierania edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży od 11 lat realizuje także Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa”.

 

Czytaj więcej18 maja 2016 13:58 - Dodane przez redaktor

Pozostały już ostatnie wolne miejsca na wybrane kierunki studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego, w tym z zakresu HR. Termin składania dokumentów został przedłużony.

 

Portfolio uczelni obejmuje ponad 70 kierunków studiów podyplomowych pogrupowanych w 13 specjalistycznych dziedzin wiedzy. Na niektórych z nich pozostały ostatnie miejsca. Osoby, które zastanawiają się nad zgłębianiem wiedzy z zakresu Human Resources, nadal mają szansę zapisać się na studia podyplomowe na kierunkach: Controlling personalny, Rekrutacja i selekcja, Zarządzanie ludźmi w firmie, Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych.

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, która posiada najważniejsze akredytacje biznesowe: EQUIS, AACSB, AMBA oraz CEEMAN. Koźmiński jest również najwyżej notowaną polską szkołą w rankingach „Financial Times”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej uczelni: https://rekrutacja.kozminski.edu.pl/rekrutacjaCKP/KandydatForm.aspx

Czytaj więcej13 października 2015 12:54 - Dodane przez redaktor

 

W ubiegłym roku Związek POiD złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju studium wykonalności Programu Sektorowego dla Budownictwa Innoproen. W dniu 3 czerwca 2015 roku, NCBR ogłosił, że projekt nie wpisuje się w oczekiwania związane z wdrażaniem programów sektorowych. Decyzja nie przekreśla jednak dalszych możliwości wsparcia branży, o co POiD będzie aktywnie zabiegał.

W działaniu na rzecz powołania Programu Sektorowego dla Budownictwa, Związek POiD przyjął na siebie rolę reprezentanta całej branży budowlanej. W projekt, oprócz firm zrzeszonych w POiD, zaangażowały się m.in. organizacje należące do Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (PPTB), Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz szereg innych organizacji branżowych. Celem programu miało być finansowanie prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i zwiększania ich konkurencyjności.

W ocenie NCBR, zaproponowane w projekcie złożonym przez POiD ujęcie sektora jest zbyt szerokie. Do dalszych konsultacji skierowane zostaną Programy Sektorowe zogniskowane na bardziej zawężonych obszarach i zagadnieniach badawczych.

Decyzja nie przekreśla możliwości ubiegania się o utworzenie kilku węższych tematycznie programów sektorowych, powiązanych z konkretnymi działaniami sektora budownictwa, gdyż NCBR nie zamyka definitywnie perspektyw dla tego typu inicjatyw w kolejnych latach. Realizację naszych wspólnych celów będziemy kontynuować w mniejszych, powiązanych tematycznie grupach organizacji działających w określonych działach budownictwa – mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD – Wykorzystamy zdobyte doświadczenie i zaangażowanie wielu podmiotów aktywnych w przygotowaniu projektu. To duży potencjał, który zostanie odpowiednio spożytkowany – dodaje Paweł Wróblewski.

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład wnioskującego podmiotu mogą ubiegać się m.in. o wsparcie w konkursach ogłaszanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. „Szybka ścieżka”  i „Demonstrator” na zasadach określonych w ramach tych konkursów.

Czytaj więcej24 czerwca 2015 07:32 - Dodane przez redaktor

 

Jednym z narzędzi, które ułatwiają HR-owcom zbudowanie pozycji w świecie biznesu, są profilowane pod kątem ich specjalności studia MBA. Przydatne są one również tym praktykom zarządzania zasobami ludzkimi, którzy do obecnie zajmowanego stanowiska w obszarze HR przeszli z działów zajmujących się prowadzeniem interesów. Studia MBA HR pozwalają zrozumieć, jak rozwiązania HR-owe adaptować do konkretnych potrzeb biznesowych oraz w jaki sposób zaprezentować je w organizacji, aby zyskały przychylność osób decyzyjnych. Dają słuchaczom także twarde umiejętności z zakresu m.in. ekonomii menedżerskiej, rachunkowości, finansów, marketingu, zarządzania strategicznego, negocjacji czy statystyki w biznesie. To swoista wisienka na torcie kariery i edukacji każdego menedżera. Ze względu chociażby na koszty są one adresowane raczej do przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej. Słuchacze powinni prezentować najwyższy poziom merytoryczny i mieć odpowiedni dorobek zawodowy, pozwalające na wartościową kontrybucję na rzecz zespołu.

Istotą zajęć jest to, że uczestnicy pracując nad rozwiązaniami konkretnych problemów i case study, dzielą się własnymi doświadczeniami. Pozwala to poznać np. przyczyny niepowodzeń projektów, do których doszło, mimo tego, że wszystko wskazywało na ogromny sukces. Daje również unikatową szansę spojrzenia na dany problem z perspektywy różnych branż, rynków czy pozycji w strukturze przedsiębiorstwa. Prawdziwą esencją programów MBA, jak np. studiów MBA HR prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego, jest możliwość znacznego poszerzenia własnego networkingu biznesowego oraz poznania nowych koncepcji rozwiązywania problemów. Ogromny nacisk kładziony jest na to, że najbardziej efektywnymi sposobami wychodzenia z trudnych sytuacji nie są zwykle  bezpośrednie implementacje rozwiązań z innych firm, ale hybrydy koncepcyjne budowane na bazie doświadczeń innych osób oraz posiadanej wiedzy i uwarunkowań konkretnej organizacji. Dodatkowym atutem programu ALK jest to, że kładzie on nacisk nie tylko na poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności słuchaczy, lecz także ich rozwój osobisty. Bardzo dużo pracuje się nad świadomością oraz postawą uczestników, w efekcie czego dla niektórych osób odkrycia dotyczące samych siebie są znacznie bardziej wartościowe niż te związane np. z liczeniem na szósty sposób kosztów zwrotu z inwestycji.

 

Karina Popieluch – wykładowca i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych HR Business Partner w Akademii Leona Koźmińskiego, konsultant KaiZenHR.pl, trener biznesu, coach, asesor. Jest członkiem Executive Education Advisory Board Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Blisko 15-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B  zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów.

Czytaj więcej2 czerwca 2015 13:12 - Dodane przez redaktor

Nowoczesny biznes to żywy organizm. Wciąż ewoluuje, dostosowując się do zmian zachodzących w dzisiejszym świecie. Przekształcenia te dotyczą w zasadzie każdego aspektu działalności współczesnej firmy, również, a może nawet przede wszystkim, zarządzania zasobami ludzkimi. W ostatnich latach funkcje i zadania działów HR w wielu istniejących w Polsce przedsiębiorstwach przechodzą znaczącą transformację – z często niedocenianych komórek o charakterze czysto operacyjnym stały się równorzędnymi partnerami dla zarządów.

Stabilne źródła finansowania inwestycji czy łatwy dostęp do nowoczesnych technologii coraz rzadziej gwarantują firmom zdobycie lub utrzymanie pozycji lidera w danej dziedzinie. Na znaczeniu zyskują więc inne czynniki mogące mieć wpływ na budowanie stabilnego miejsca przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Jednym z najważniejszych jest kapitał ludzki, który okazuje się być dzisiaj podstawowym elementem tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. Z tego powodu kluczowe jest, aby nowoczesne działy zarządzania zasobami ludzkimi i pracujący w nich specjaliści dobrze rozumieli biznes oraz potrafili skutecznie odpowiadać na jego potrzeby.

Nie tylko kadry i płace

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaobserwować można było nie tylko ewolucję zadań, którymi zajmują się komórki Human Resources w polskich firmach, lecz także znaczny wzrost ich pozycji. Do ich głównych obowiązków nie należy już głównie rekrutacja nowych pracowników, naliczanie wynagrodzeń czy administrowanie urlopami. Zarządy przedsiębiorstw, jak i sami specjaliści zajmujący się ZZL zaczynają rozumieć, że HR powinien stanowić realne wsparcie dla biznesu, dlatego projektują swoje działania tak, aby dodać mu wartości. – Oczywiście są firmy, gdzie od lat nic się nie zmienia i działy HR wciąż są w nich traktowane na zasadzie „wszyscy mają, mam i ja”, czyli tak naprawdę mało kto się z nimi liczy. Na szczęście tego typu przypadków jest coraz mniej – mówi Karina Popieluch, koordynator merytoryczny studiów podyplomowych HR Business Partner i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, twórczyni KaiZen HR, firmy świadczącej kompleksowe usługi w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest to, że w przeszłości HR często nie potrafił uzasadnić swoich działań biznesowi, czyli, mówiąc wprost, policzyć zysków płynących z własnej działalności. – Tam, gdzie się tego nauczył i znalazł sposób na efektywne wzmocnienie organizacji w obszarze „tu i teraz”, czyli np. zwiększania efektywności czy rozwijania kompetencji pracowników, jego pozycja znacznie wzrosła – dodaje ekspertka. W efekcie takiego podejścia osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi coraz częściej zyskują miano partnera, a w skutek tego wchodzą do zarządów lub zaczynają raportować bezpośrednio prezesowi zarządu. Dostają w ten sposób realną możliwość kreacji strategii przedsiębiorstwa, a dostępnych im narzędzi i budżetów używają, aby wzmocnić realizację celów biznesowych spółki.

Doświadczenie w biznesie

Jak wskazuje już sama nazwa, HRM (human resources management) jest subdziedziną zarządzania i dokładnie taką funkcję powinny pełnić w nowoczesnych organizacjach działy HR. Z tego powodu potrzebują one osób o wysokich kompetencjach w zakresie systemowego kierowania zasobem firmy, jakim są pracownicy. Do właściwego pełnienia wyznaczonej roli, praktykom zajmującym się zarządzaniem zasobami ludzkimi, przydają się dobrze rozwinięte umiejętności miękkie, jak zdolność łatwego nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z pracownikami czy znajomość psychologii zachowań. W obecnym modelu ZZL coraz bardziej liczą się jednak kompetencje twarde. – Aby być poważnym partnerem dla zarządu czy menedżerów wyższego szczebla, specjaliści zajmujący się HR po prostu muszą w pełni rozumieć procesy biznesowe. Dlatego często pracownikami tych departamentów zostają osoby pochodzące z biznesu i mówiąc brutalnie – zajmujące się wcześniej zarabianiem pieniędzy dla firmy – tłumaczy Karina Popieluch.

Jeśli nie jest to możliwe, osoby odpowiadające za kształtowanie polityki personalnej przedsiębiorstwa mogą nabyć niezbędne im doświadczenie biznesowe np. poprzez tzw. job-shadowing. To swoisty rodzaj praktyki zawodowej, polegający na pracy z menedżerami działów operacyjnych przedsiębiorstwa. Pozwala on poznać codzienne procesy i mechanizmy prowadzenia interesów w branży czy sektorach, w których funkcjonuje dana firma. – To niezwykle ważne, bo nie można efektywnie wspierać czegoś, czego do końca się nie rozumie. Współcześnie HR przestaje być wyłącznie teorią i misją, a zaczyna w końcu być twardym narzędziem – dodaje wykładowca ALK.

Znaleźć wspólny język

Zrozumienie procesów biznesowych przez osoby odpowiedzialne za HR jest niezwykle ważne również z tego powodu, że pozwala im nauczyć się specyficznego języka interesów. Zdaniem Kariny Popieluch, lwia część problemów we współpracy działów ZZL z menedżerami poszczególnych departamentów wynika z tego, że jeszcze do niedawna posługiwali się oni różnymi językami. – Biznes mówił liczbami, procentami, wartościami i takich oczekiwał odpowiedzi, podczas gdy HR miał tendencję do posługiwania się językiem wartości, kultury, wizji czy zaangażowania – wyjaśnia. W ostatnich latach sporo się w tej materii zmieniło. Nowe podejście do tematyki efektywnego zarządzania ludźmi z jednej strony wymusiły zmiany na globalnym rynku, a z drugiej wzmocniły między innymi wspomniane rekrutowanie pracowników z działów biznesowych czy odpowiednie szkolenia dla osób bez takiego doświadczenia.

W efekcie w nowoczesnych firmach działy biznesowe i HR nie tylko coraz lepiej się rozumieją, lecz także używają wspólnego, biznesowego języka. Współczesny HR-owiec bez wahania  potrafi wyliczyć stopę zwrotu z inwestycji w kadry. Doskonale wie, jak program wzrostu zaangażowania pracowników, nad którym pracował od dłuższego czasu, przekłada się na produktywność, a ta na konkretne kwoty, które zarabia firma. Świadomie korzysta z controllingu personalnego, wspiera menedżerów działów biznesowych w motywowaniu i rozwijaniu ich podwładnych, szacuje i na bieżąco przelicza koszty fluktuacji pracowników oraz odpowiednio wcześnie projektuje rozwiązania minimalizujące ryzyko ich utraty. W sposób świadomy i planowy zarządza rozwojem kapitału ludzkiego, a przez to ma realny wpływ na zyski firmy, i co ważne, potrafi to udokumentować. – Współczesny specjalista zajmujący się HR powinien wiedzieć, jak wskaźniki statystyczne i operacyjne przełożyć na skuteczne akcje wewnątrz organizacji, które zabezpieczą ją przed stratami. Jednocześnie musi rozumieć ludzi, ale też podchodzić twardo do biznesu. Oznacza to, że chociaż dba o dobro pracowników, nie powinien przedkładać go nad interesy organizacji. Człowiek o takich cechach i umiejętnościach może stać się realnym partnerem dla biznesu – podsumowuje ekspertka z Akademii Leona Koźmińskiego.

Rola efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w funkcjonujących w naszym kraju firmach wciąż rośnie. HR coraz bardziej się profesjonalizuje, odchodząc od aktywności projektowych, jak jednorazowe programy czy realizowane ad hoc szkolenia dla pracowników, w stronę systemowych rozwiązań biznesowych. W przedsiębiorstwach rośnie więc zapotrzebowanie na profesjonalnych specjalistów z tej branży. Nowoczesny HR-owiec dzięki swoim cechom jest równorzędnym partnerem dla menedżerów działów biznesowych, a doświadczenie i umiejętności zdobyte m.in. na studiach MBA pozwalają mu doradzać zarządom największych spółek.

 

Karina Popieluch – wykładowca i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych HR Business Partner w Akademii Leona Koźmińskiego, konsultant KaiZenHR.pl, trener biznesu, coach, asesor. Jest członkiem Executive Education Advisory Board Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Blisko 15-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B  zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów.

Czytaj więcej 13:11 - Dodane przez redaktor