Wpisy z tagiem ‘wyniki finansowe’

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2015 roku.

Grupa Kapitałowa Śnieżka odnotowała przychody na poziomie 458,3 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 100,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Śnieżka, w której skład wchodzą: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol oraz LLC Śnieżka EastTrade, osiągnął wartość 61,4 mln zł, a zysk netto 44,9 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 13,4%.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza trzydziestoletniemu doświadczeniu oraz efektywnemu zarządzaniu, które zaowocowały dynamicznym rozwojem. Jest to jedyna firma z branży obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych i jedyna kontrolowana przez polski kapitał.

Czytaj więcej5 listopada 2015 08:37 - Dodane przez redaktor

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku. W tym okresie przychody Grupy Kapitałowej Śnieżka ukształtowały się na poziomie 283, 3 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 94,2%  w stosunku do analogicznego półrocza ubiegłego roku.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Śnieżka, w skład której wchodzą: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol oraz LLC Śnieżka EastTrade, wyniósł 25 mln zł, co oznacza dynamikę 85,9% a marża zysku operacyjnego ukształtowała się na poziomie 8,8%. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku zysk netto osiągnął wartość 19,3 mln zł (dynamika 89,4% w porównaniu do I półrocza 2013 roku).

Czytaj więcej28 sierpnia 2014 10:36 - Dodane przez redaktor

 


FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za 2013 rok. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka utrzymały się na poziomie podobnym do roku poprzedniego, osiągając wartość 573,9 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 99,6% w porównaniu do 2012 roku.

W analizowanym okresie skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej wyniósł 57,5 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 45,3 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 10%.

W IV kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka wzrosły o 3,4%  - do 92,6 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. W tym samym czasie skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,9 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto 4,1 mln PLN – komentuje Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.  Dla porównania, w IV kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa odnotowała straty zarówno z działalności operacyjnej, jak i na poziomie zysku netto.

2013 rok upłynął w FFiL Śnieżka SA pod znakiem innowacyjnych działań i nowych technologii. Do oferty zostały wprowadzone nowoczesne rozwiązania (m.in. nowej generacji farby do wnętrz Magnat Ceramic), a kolejne produkty otrzymały certyfikaty potwierdzające ich jakość. Śnieżka znalazła także uznanie zewnętrznych podmiotów,  otrzymując nagrody i wyróżnienia, wśród których wymienić można m.in. tytuł Superbrands oraz obecność w prestiżowym rankingu „Najsilniejszych Polskich Marek”. Firma przedłużyła także umowę z koncernem DuPont, kontynuującą licencję do znaku towarowego Teflon®.

W 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA ustaliło wypłatę najwyższej w historii Spółki dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości 2,50 zł na jedną akcję. Śnieżka wchodzi w skład indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.

Czytaj więcej26 lutego 2014 11:02 - Dodane przez redaktor